Welcome to this site about Clonmacnoise, Co. Offaly, Ireland. Before you begin your journey we would like to say why we chose to write about this particular place.

There are many reasons why Clonmacnoise is a very important place. It was once a major city and place of learning. It's buildings span a time period of 800 years and still remain a place of pilgrimage. It's common faith heritage makes it a place of unity for Christians.

However we did not choose it for these reasons. We chose it because, walking around the small area it occupies, you can trace all of Ireland's lenghty and often turbulent history. Looking around you can see the story of Ireland unfurling from the Ice Age right up to a new nation's efforts to safeguard it's cultural identity.

Clonmacnoise is a place where the fingerprints of all those involved in Ireland's past can be seen. It is a doorway to our history.

Céad Failte chuig an suíomh seo Cluain Mhic Nois.

Sul a dtosnaíonn sibh ar bhur dturas is maith linn a rá cén fáth a bhfuil mé ag scríobh faoin aít speisialta seo.

Tá a lán cúseanna le tabhacht Cluain Mhic Nois. Cathair mhór agus ionad leínn a bhí ann fadó. Tá foirgnithe anseo le bréis agus 800 bliain agus is ionad oilithreachta é fós. Tá oidhreacht camónta creidimh ann a aontaíonn Caitlicigh agus Ainglitheorí.

Níor roghnaíomar an áit seo ar na cuíseanna sin. Roghnaíomar é mar ag spaisteoireacht timpeall an achair bhig seo is féidir stair trioblóideach fada a leaníunt. Ag breathnú thart feiceann tú scéal na hÉireann ag oscailt a ré na hOigreachta suas go dtí an lá atá innú ag iarraidh ár níonannas culturth a chosaint.

Feicimíd méarrianna na ndaoine a ghlac paírt isean stair na hÉireann. Cead isteach dár stair is ea Cluain Mhic Nois.