Dealbh de Phádraic Ó Conaire leis an dealbhóir Albert Power RHA ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

Fáilte chuig cumann nua na scríbhneoirí. An bhfuil sibh réidh le cabhair a thabhairt nó le cabhair a fháil le bhur saothair? Ná bíodh fuacht ná faitíos oraibh a dhul i dteagmháil linn. Is libhse an t-eagras seo.

______________________

 

I measc na rudaí atá déanta ag Comhthéacs go dtí seo:

Cruinnithe eagraithe agus plé déanta ar chúrsaí scríbhneoireachta agus spriocanna leagtha amach.

Nuachtlitir spreagúil Scríbhneoir foilsithe.

Tá 31 ball san eagras go dtí seo.

Tá an suíomh seo dhá fhorbairt faoi láthair agus d'fháilteodh muid roimh thuairimí, eolas agus irl. ag: dara@aran-islands.net

Comhthéacs ar bhonn oifigiúl

Ar an 20 Samhain 1996 a cuireadh tús oifigiúil leis an eagras. Tharla sé seo i nGaillimh le linn Chúirt Uí Chadhain na bliana sin.

Ar siúl faoi láthair

Eagrán nua den nuachtlitir Scríbhneoir dhá ullmhú faoi láthair. Má tá smaointe, deacrachtaí, smaointe, fadhbanna, moltaí agat nó má tá fonn ort léirmheas a scríobh ar shaothar éigin, seol ar aghaidh iad gan mhoill sa phost chuige dara@aran-islands.net

nó chuig:

Comhthéacs

f/ch Oifig an Phléarcaca
Ionad Fiontair
Ros Muc
Conamara
Co. na Gaillimhe
Éire
Uimhir Theilifóin: 00 353 91 574346
 
______________________

 

Aidhmeanna an Eagrais

  • 1. Saothar na scríbhneoirí Gaeilge a chuir chun cinn agus comhoibriú eatortha a chaomhnú.

 

  • 2. Spreagadh a thabhairt do bhaill an eagrais chun saothar úrnua a chuir ar fáil.

 

  • 3. Comhoibriú idir an t-eagrais agus eagrais éagsúla eile a bhfuil aidhmeanna den tsórt ceanna acu.

 

  • 4. Imeachtaí liteartha a reachtáil.

 

______________________

 

Aims of the Irish Language Writers Co-op

  • 1. To advance the writing of creative writers in Irish and to foster co-operation between them.

 

  • 2. To strengthen communication with the various bodies pertinent to Irish language writing.

 

  • 3. To promote awareness of the special values of the work of Irish language writers.

 

  • 4. To organise lectures and workshops for the benefit of members.

 

  • 5. To evaluate and continually review writers' work and maintain a satisfactory standard.
 
Cóipcheart: Ceardshiopa Inis Oírr Teo. ar an bpictúir de Albert Power agus den dealbh. Ná baintear úsáid as gan cead roimh ré.