Sidiad agaibh sonraí teangabhála do choistíbh agus chumainn na dúthaighe.  Más amhlaidh nach bhfuil t’ eagras-sa thíos lúite againn, cuir do chuid sonraí in iúil dúinn ag An Ionad Áise is cuirfeam san áireamh iad saor in aisce

 

This page contains contact information for committees and clubs of the area.  If your organisation is not listed please contact us at An Ionad Áise with the relevant details and we shall display them free of charge

 

 

Baile Bhúirne / Baile Mhic Íre / Cúil Aodha

 

Béal Átha ‘n Ghaorthaidh

 

Cíll na Martra / Réidh na nDoirí

 

An Clár

 

 

 

 

 

 

 

Baile Bhúirne/Baile Mhic Íre

Cúil Aodha

 

 

Aisteóirí Chúil Aodha
Áine Uí Chuill

026 45157

Chomhairle Pobail

Bhaile Bhúirne (An)

Seán Ó Loingsigh

Clubanna Óige Mhúsgraí

Róisín Nic Cárthaigh

026 45366

Coiste ‘n Taispeántais

(Show Committee)

Siobhán Ní Thuama

026 45151

Coiste Chomhcheangail

Ghaeltacht Mhúsgraí (An)

(Twinning Committee)

Mícheál Ó Ceallaigh

026 45342

087 2382069

Coiste Chultúir is Teangan (An)

Rachel Ní Riada

026 45430

026 45366

Coiste Lourdes (An)

Máire Uí Shuibhne

026 45061

Coiste na Cultúrlainne (An)

Coláiste Ghobnatan

026 45058

Coiste na mBailte Slachtmhara

(Tidy Towns)

Connor Creedon

026 45324

Comhaltas Cosanta

Chúil Aodha (An)

Mairéad Mhac a’ tSaoi

026 45032

Conradh na Gaoluinne

Dónal Ó Loingsigh

026 45013

Cumann Ból (An)

(Bowling)

Donnchadh Ó Luasa

026 45163

Cumann Cheól-Drámaíochta (An)

(Musical Society)

Conchubhár Ó Luasaigh

026 45056

Cumann Gunna is Iascaireachta (An)

(The Gun and Fishing Club)

Pádraig Ó Súilleabháin

026 45180

Cumann na Seana Ghluaisteán (An)

(Muskerry Vintage Car Club)

Mattie Healy

 

Cumann Peile Naomh Ábáin (An)

Aodh Ó Tuama

026 45269

Cumann Staire/Seandálaíochta (An)

(Historical Society)

Dónal Ó hÉarlaithe

Cumann Tuismeathóirí

Scoil Ábáin Naofa

Nóra Ní Luasa

026 45163

Mná Ghobnatan

Nellie Uí Dhuinnín

026 45450

Naíonra (An)

Cáit Uí Leatháin

026 45513

Réadóirí (Na)

(The Pioneers)

Noel Ó Loingsigh

Mgt Uí Loingsigh

026 45159

Uinseann de Pól

Fionnbarra Ó Críodáin

026 445162

 

An Clár

 

An Barr/Top

 

 

Béal Átha ‘n Ghaorthaidh

 

 

Buíonn Píobairí Barra Naofa

(Pipe Band)

Mary Uí Chonchubhair

026 47202

C.F.É

(I.F.A)

Peadar Ó Luasa

026 47041

Coiste ‘n Halla

(Hall Committee)

Nóirín Ní Chéilleachair

026 47129

Coiste ‘n Taispeántais

(Show Committee)

Eibhlín Uí Bhuachalla

026 47196

Coiste Forbartha (An)

Nóra Levis

026 47166

Coiste na mBailte Slachtmhara

(Tidy Towns)

Mairéad Shorten

026 47072

Coláiste na Mumhan

Tadhg Ó Gealbháin

026 47086

Comhairle ‘n Pharóiste

(Parish Council)

Dan Ó Duinnín

026 47093

Cumann Ból (An)

(Bowling)

Frank Ó Duinnín

026 47129

Cumann Drámaíochta (An)

Olive Uí Chríodáin

026 47250

Cumann Gunna (An)

(The Gun Club)

Mícheál Ó Buachalla

026 47258

Cumann Iascaireachta (An)

(Angling Club)

Joan Uí Éalaithe

026 47209

Cumann na nÓg (An)

(The Youth Club)

Síle Uí Chróinín

026 47188

Cumann Peile (An)

(GAA)

Dan Ó Loingsigh

026 47255

Cumann Sacair fé 16 (An)

Joan Uí Éalaithe

026 47209

Cumann Staire (An)

(Historical Society)

Seán Ó Súileabháin

026 47062

Gasóga (Na)

(Scouts)

Ciarán Ó Léime

026 47017

Macra na Feirme

Siobhán Ní Cheallacháin

026 47220

Mná Barra Naofa

Anne Uí Choitir

026 47000

Naíonra (An)

Mary Anne Uí Mhurchú

026 47014

Peil na mBan

(Ladies Football)

Nóirín Ní Chéilleachair

026 47129

Pobal ar Aire

Mairéad Uí Laoi

026 47104

Réadóirí (Na)

(The Pioneers)

Con a’ Coitir

026 47000

Tuismeathóirí is Leanaí

(Parents and Toddlers)

Maeve Uí Chróinín

026 47261

Uinseann de Pól

Máire Uí Dhuinnín

026 47093

 

An Clár

 

An Barr/Top

 

 

Cíll na Martra/Réidh na nDoirí

 

 

Comhaltas Ceóltóirí Éireann

Rósaí Ní Loingsigh

026 40041

Coiste Forbartha

Chíll na Martra (An)

Máire Uí Thuama

026 40130

Coiste Forbartha

Réidh na nDoirí (An)

Caoimhín Ó Buachalla

026 45283

Bantracht na Tuaithe (An)

(ICA)

Kathleen Manning

026 40105

Cumann Drámaíochta (An)

Seán Ó Muimhneacháin

026 40018

Cumann Ból (An)

(Bowling)

Henry Brown

026 40074

Mullach na Réidh Teó.

Máire Uí Laoghaire

026 45164

Cumann na nÓg (An)

(The Youth Club)

Siobhán Ní Loingsigh

026 45167

Cumann Lúth-chleas Gael (An)

(GAA)

Máire Uí Laoghaire

026 45164

Raquet Ball

Patsy Buckley

026 40098

Cumann Turasórachta (An)

Seán Ó Muimhneacháin

026 40018

Naíonra (An)

Marie Ní Shuibhne

026 40088

Pobal ar Aire

Máire Uí Chróinín

026 40039

Réadóirí (Na)

(The Pioneers)

Máire Uí Chróinín

026 40039

 

An Clár

 

An Barr/Top