Aimsigh leathanaigh ar an idir-líon ag úsaid an bosca thíos.

 

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Scoil-Net
Bailliúchán eolais do scoileanna ar an idirlíon.
Computer Education Society of Ireland
Eagraíocht deonach a chuireann eolas ar fáil do múinteoirí teicneolaíochta na tire.
Bórd na Gaeilge
Bórd na Gaeilge ar an idirlion.
Teilifis an Gaeilge
TnaG
I.N.T.O.
INTO
T.U.I.
TUI
A.S.T.I.
ASTI

 

Ollscoil na Gaillimhe
(UCG)
Ollscoil Luimnigh
(UL)
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
(DIT)
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
(UCD)
Ollscoil na hÉireann
(UCD, NUIG, UCC, NUIM)
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
(DCU)
Coláiste na Tríonóide
(TCD)
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn
(RCSI)
Colaiste na hOllscoile, Corcaigh
(UCC)