Ag na Cluichí Scoile              At the School Games

Tá sé ag imirt sna tosaithe/cúlaithe/lár      He is playing in the forwards/backs/mid-field

Eisean an cúl báire                                               He’s the goalie

Ionadaí/Ionadaithe                                               Sub/Subs

Bígi ag marcáil!                                                      Mark up!

Ardaigh é!                                                              Rise it!

Glan amach é!                                                   Clear it!

Tarraing !                                                               Pull!

Glan é go dtí na cliathán!                                   Clear it to the wings!

Tá poc saor againn                                               We have a free

Cúl a bhí ann                                                         It was a goal

Cúilín a bhí ann                                                     It was a point

Chailleamar                                                             We lost!

Bhuamar!                                                                 We won!

Réiteoir                                                               Referee

Cárta dearg/buí                                  Red/yellow card

Ar Ais/Back