Focail       Useful Words

 

Cóta                                Coat

Bróga                              Shoes

Sciorta                            Skirt

Geansaí                          Jumper

Bainne                            Milk

Bosca lón                        Lunch-box

Mála scoile                      School-bag

Leabhar                          Book

Buachaill                         Boy

Cailín                               Girl

Múinteoir                         Teacher

Slán                                Good-bye

Paistí                               Child

Stocaí                              Socks

Cathaoir                          Chair

Bórd                                Table

Doras                               Door

Pictiúir                             Picture

Breagán                           Toys

Cos                                   Leg

Lámh                               Hand

Súil                                 Eye

Frásaí          Useful Phrases

 

Dia duit, Conas atá tú?                       Hello –How are you                           

Dia is Muire duit                                   Hello (answer)

Tá mé go maith                                    I am well

Go raibh maith agat                             Thank you

Cad is ainm duit?                                 What is your name?

----------is ainm dom                              My name is ------------

Oscail an doras                                    Open the door

Dún an doras                                       Close the door

Cá bhfuil do chóta?                           Where is your coat?

Croch suas do chóta                            Hang up your coat

Cá bhfuil do mhále/lón/buidéal?       Where is your bag/lunch/bottle

An bhfuil cead agam dul go dtí        

an leithreas más é do thoil é?          Can I go to the toilet please? 

Níl a fhios agam                                   I don’t know

Bí ag ól/Bí ag ithe                                 Eat / Drink

Slám a Mhamaí/A Dhaidí/

A Mhúinteoir                                        Goodbye Mammy/Daddy/Teacher                                          

Tá sé anseo/ Tá sé ansin                   It is here/It is there

Tá mé breoite                                        I am sick

Tar anseo                                             Come here

Suigh síos/ Seas suas                          Sit down / Stand up

Faigh do mhála scoile                          Get your school-bag

Seo duit do lón/chóta/                         

mhála scoile                                              Here is your lunch/coat./bag

Slán leat                                               Good-bye

Ar Ais/Back