Imeachtaí Na Scoile.

minister.jpg (34111 bytes)

An t-Aire Oideachais Máire Ní Hainifín agus páistí na Gaelscoile, Aodhagán Ó Murchú, Caoilfhionn Ní Argáin agus Eoghan Ó Conghaile, ag láinseáil an pacáiste nua lán-ghaeilge 'An Cat Dubh'.

Seanog.JPG (37107 bytes)

Seán Óg Ó hAilpin ar cuairt sa scoil.

corkteam.JPG (28175 bytes)

An Fhoireann Chorcaí!!

paradetwr.jpg (34048 bytes)

Ceiliúradh na Gaelscoile don 20 bliain ag fás i dTúr na Páraide ar an 18ú, Samhain 2004.

missi.jpg (22386 bytes)

Iníon Fódhla 2004 Natasha Ní Ghairbheith, a thug cuairt ar an scoil ar an 12ú, Deireadh Fómhair. Bhronn sí "Rogha na Seachtaine" ar na páistí seo.

Glacann páistí na Gaelscoil páirt in an-chuid imeachtaí eágsúla spóirt ar nós Iománaíocht, Camógaíocht, Peil Ghaelach, Cispheil, Snámh agus Rásanna Trasna Tíre.

swim.jpg (214459 bytes)

Foireann Snámha Na Scoile 1998.

Is minic a theánn na páistí ar thurasanna oideachais chuig áiteanna stairíula ar fur na tíre. Taistlíonn siad chuig Amharclann na Cathrach, chomh maith.

Glacann na páistí pairt i gcláracha teilifíse ar nós 'Hiúdaí' agus 'Eureka' ar R.T.E. agus T na G. Is breá leis na páistí bheith páirteach i dtráth na gceist nó in ndíospóireacht ar bith.

Canann Cór na scoile go binn ag ocáidí speisialta na scoile, agus cuirtear ranganna feadóg staír, fidil, guitar, damhsa, caint agus drámaíocht ar siúl sa scoil.

telethon.jpg (127066 bytes)

Rang Naíonáin Bheaga. Telethon 1998.

Cuirtear imeachtaí ar siúl chun airgead a bhailiú do charthnachtaí freisin.

Ar An gCeap.

const012digging.gif (1877 bytes)

I gConaí.

I gcónaí.

animal020.gif (18700 bytes)

Baile