Ag labhairt leis an múinteoir     Conversing with the teacher

 

Gabh mo leithscéal                                                      Excuse me

Tá Seán tinn/breoite                                                  Sean is sick

Tá casacht air                                                         He has a cough

Bhí pian I bholg Orlaith aréir                                  Orlaith had a pain in her tummy last night

Tá brón orm cur isteach ort                                    Sorry to disturb you

Beidh mo dheirfiúr ag bailiú Eoghan inniu            My sister will collect Eoghan today                                                    

Rinne Sean dearmad ar an mála              

scoile/lón                                                                          Sean forgot his bag/lunch                          

Tá coinne ag Ruaidhraí leis an bhfiaclóir inniu      Ruaidhraí has appointment with the dentist today

Tá brón orm go bhfuilimid déanach ar maidin!      I’m sorry we are late this morning                                                                         

An féidir liom Tomás a bhailiú go luath led’tho    Can I collect Thomas early please?

Ar Ais/Back