Spórt

Iomáint, Camógaíocht agus Peil.

Sa bhliain 1984, nuair a bunaíodh Gaelscoil Osraí b'iad príomh-aidhmeanna na scoile ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil agus teanga agus cultúr na hEireann a chur chun cinn.

crokepk.JPG (70061 bytes)

Iarscolairí na Gaelscoile, Gearóid Ó Tionáin agus Aléin Ó Faoláin ag imirt peile i bPáirc an Chrócaigh  i Meán Fómhair, 2009.

Bhí sé mar aidhm,chomh maith, spórt agus cluichí Gaelacha a fhorbairt i measc na ndaltaí. Ní raibh sé indéanta é seo a chur i bhfeidhm go dtí go raibh na daltaí aibí go leor chun na scileanna seo a fhoghlaim.

Is beag an mhoill a bhí ann chuige seo!

Cé nách raibh aon rang a cúig nó sé sa scoil ag an am sin, cuireadh foireann chamógaíochta ar aghaidh don Sraith Scoile, 1989.Tharla sé ag an am go raibh Sraith iománaíochta ar siúl chomh maith do na daltai i rang a trí. Bíodh is nách raibh alán ama cleachtadh ag na páistí, is don taithí a fuair siad, den chuid is mó a ghlac siad páirt sna cluichí.

Roimis an tSamhraidh thaisteal na páistí chuig cluichí chun suim sa mhúscailt iontu.

Ó thús na bliana 1989/1990 ar aghaidh ghlacamar páirt i gcomórtaisí de chuid Chumann na mBunscoileanna. Is minic a chailleamar, ach mar sin féin tháinig feabhas orainn de réir a chéile.

Sa bhliain 1993 bhí an bua ag rang a dó i gcomórtas idir-ranganna na cathrach. Ba é seo á gcéad bua ! Nách orainn a bhi an scléip agus gliondar croí ag breith abhaile linn an corann!

 

foireannroinnb.jpg (168546 bytes)

Foireann na Gaelscoile a bhuaigh an Chraobh sa Pheil Ghaelach, Roinn B, 2005, le Muinteoirí Seán agus Nioclás.

rangdo.JPG (101850 bytes)

Foireann Rang a Dó Ghaelscoil Osraí, a bhuaigh craobh na cathrach idir-ranganna 2005, le múinteoirí Gobnait agus Máire .

 

Rang 2 1996.jpg (116333 bytes)

Rang a Dó le Múinteoirí Liam agus Áine,1996.

Sa bhliain 1996, bhuaigh an Ghaelscoil na comórtaisi idir-ranganna le Rang a dó agus le Rang a cúig!

 

Rang V.JPG (144136 bytes)

Rang a cúig le Múinteoir Brian,1996.

Sa bhliain 1997, bhí an bua ag an Ghaelscoil i gcraobh an chontae. Bhuaigh na cailíní sraith seachtar gach taobh agus d'imir triúr des na cailíní seo i bPáirc an Chrócaigh an Samhradh sin.

 

7 an.JPG (163923 bytes)

Camógaíocht seachtar gach taobh le Múinteoir Brian, 1997.

Croke Park 1997.JPG (203160 bytes)

Susan Ní Chinnéide, Cearúilín Ní Dhúda agus Aoife Ní Náraigh a d'imir i gcluiche seachtar gach taobh i bPáirc an Chrócaigh, urraithe ag  Cumann Múinteoirí Éireann, 1997.

Na buachaillí a bhuaigh an Roinn D don chéad uair.

Roinn D 1997.JPG (136012 bytes)

Gaelscoil Osraí buaiteoirí Roinn D, 1997.

Rang 3 1997.jpg (95979 bytes)

Foireann Rang a trí a bhuaigh an comórtas idir-ranganna na cathrach, 1997.

Cian de Bhaldraithe ,a roghnaíodh chun iomáint a imirt sa Bhreatain Bheag, Fómhar 1997.

cian.JPG (67599 bytes)

Cian de Bhaldraithe, a roghnaíodh chun iomáint a imirt sa Bhreatain Bheag, Fómhar 1997. D'imir sé ar son na hÉireann i gcoinne an Bhreatain Bheag.

Roinn C 1998.JPG (133845 bytes)

Gaelscoil Osraí –a bhuaigh an Roinn C le Múinteoir Brian, 1998.

Roinn C camogie 1998.JPG (175283 bytes)

Foireann chamógaíochta Gaelscoil Osraí a bhuaigh an Comórtas  Roinn C, 1999, le Múinteoir Brian.

Indoor Hurling

Gaelscoil Osraí a bhuaigh an Comórtas na Cathrach Iomáint faoi dhíon, 1999. Is í an Ghaelscoil a bhuaigh an comórtas seo don chéad uair,  onóir mhór don scoil!

Indoor 1999.jpg (97028 bytes)

Foireann Iománaíochta faoi dhíon le Múinteoir Brian, a bhuaigh craobh na cathrach,1999.

nowlan.jpg (37459 bytes)

Rang a Dó le Múinteoir Gobnait a bhuaigh craobh na cathrach idir-ranganna, 2004.

camogiefoireann.jpg (43051 bytes)

Foireann Chamógaíochta na scoile a bhuaigh craobh an chontae le Múinteoirí Dominic and Seán, i bPáirc Ó Nualláin, 2004.

Ar An gCeap.

const012digging.gif (1877 bytes)

I gConaí.

I gcónaí.

animal020.gif (18700 bytes)

Baile