Gairmscoil na bPiarsach

Rosmuc

Newsflash Nuacht-splanc

Connemara

Co na Gaillimhe

091-574100

Faics 091-574100

e-mail rosmuc@iol.ie

Chúm daltaí an Céad Blian an 'website' seo le haghaidh tionscnamh in

Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil.

English Version Padraig mac Piarais Ábhair sa Scoil Stair na Scoile Tionscail i gConamara

Cá bhuilimid ar an Léarscáil/Find us on the Map