Ireland Against Racism
Main Page
About Us
News
About Travellers
About Refugees
e-mail us
Useful Links
Site Map
e-mail us

The National
Consultative Committee,
26 Harcourt Street,
Dublin 2.
Tel: (01) 4785777
Fax: (01) 4785778
e-mail

National Consultative Committee on Racism and Interculturalism Printable version

Activity pack contents:

Background
Ideas & Activities
Workshops & Role Plays
Resource Section
Schools Charter
Award SchemeAn Lá Idirnáisiúnta i gCoinne Ciníochais

21 Márta 2001

Clár na bPríomh-Imeachtaí

Úrsmaointe agus imeachtaí le haghaidh scoileanna agus oibrithe óige

Is é an 21 Márta an Lá idirnáisiúnta i gcoinne ciníochais agus 19-25 Márta Seachtain na hEorpa i gcoinne ciníochais. In aitheantas do na laethanta speisialta seo agus don chomhdháil domhanda ar chiníochas atá le tarlú nios deireanaí sa bhliain san Aifric Theas, tá an Coiste Chomhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus Idirchultúrachas (CCNCI) i bPoblacht na hÉireann, i gcomhpháirtíocht le Coimisiún Comhionannais Tuaisceart na hÉireann ag foilsiú paca gníomhaíochtaí do scoileanna agus grúpaí óige a bhfuil spéis acu tuiscint a chothú i measc daoine óga ar éagsúlachta chultúrtha agus ar chiníochas.

Tá paca iomlán gníonhaíchtaí ar fáil anois, saor in aisce, ag na seoltaí gréasáin seo a leanas:
http://homepage.eircom.net/~racismctee
agus www.equalityni.org Is féidir é a fháil tríd an bpost ach é a ordú ó na seoltaí thíos. Tá úrsmaointe, ceardlainn, ról-dhrámaí, mír ar achmhainní, cairt scoile agus scéim duaiseanna ann.

Seo deich sár-smaointe ar imeachtaí is féidir a eagrú i scoileanna agus clubann óige don 21 Márta:

  • Póstaer a dhearadh agus manna a chumadh le tacú leids an lá.
  • Fiosraigh mar gheall ar an gcomhdháil domhanda ar chiníóchas.
  • Deasc iolchultúrtha bheith ann le rudaí a léirionn éagsúlacht chultúrtha.
  • Scannán nó píosa de scannán ar théama an chiníochais a thaispeáint le díospóireacht a spreagadh.
  • Fiosraigh na fáthanna a ndeachaigh muintir na hÉireann ar imirce.
  • Forbraigh cairt scoile ar chiníochas.
  • Déan taighde orthu siúd a chuaigh i bhfeidhm ar an gceist, mar shampla, Nelson Mandela.
  • Déan taighde ar na dlithe a bhfuil baint acu le ciníochas agus comhionannas.
  • Péinteál múrmhaisiú nó déan cuilt a léiríonn éagsúlacht chultúrtha nó eitneach.
  • Cum amhrán nua nó athraigh focail sean-amhráin le héagsúlacht a cheiliúradh.

Suíomhanna gréasáin eile:

http://www.nihrc.org
Coimisiún um Chearta Daonna (Tuaisceart Éireann)

http://www.unhchr.ch/
Árdchoimisinéir NA ar Chearta Daonna

http://www.equality.ie
An tÚdarás Comhionannais (Éire)

http://www.irlgov.ie/justice
An Roinn Cirt, Comhionannais agus Athchoirithe Dlí

http://www.cre.gov.uk
Coimisiún um Chomhionannais Cine (GB)

http://www.enar-eu.org/
Líonra Eorpach i gCoinne Ciníochais

http://www.hri.ca/racism/
Cearta daonna i gCeanada

http://ireland.iol.ie/~pavee/

Pavee Point (Lucht Taistil na hÉireann)
http://www.itmtrav.com

Gluaiseacht Lucht Taistil na hÉireann
http://www.refugeecouncil.org.uk

Comhairle na dTeifeach (GB)
http://www.eumc.at

Lárionad Monatóíreachta ar Chiníochas AE
http://www.ecri.coe.int/

Comhairle na hEorpa
http://www.irishrefugeecouncil.ie

Comhairle Teifeach na hÉireann
http://migration.ucc.ie/immigration

Lárionad Staidéir na hImirce
http://www.unhcr.ch

Árdchoimisinéir NA do Theifigh
http://www.blink.org.uk

Suíomh ar cheisteanna mionlaigh na Breataine

Paca Gníomhaíochtaí
Le cóip a fháil den phaca ón ngréasán:
www.equalityni.orghttp://homepage.eircom.net/~racismctee .

Muna n-éiríonn leat é a fháil ón ngréasán scríóbh litir nó facs chuig:

Racial Equality Directorate
The Equality Commission For Northern Ireland
Andras House
60 Great Victoria Street
Belfast BT2 7BB
Facs (028) 903015993

An Coiste Chomhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus Idirchultúrachas (CCNCI)
26 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Facs (01) 4785778

Clár na bPríomh-imeachtaí  
Eagras Imeacht Dáta
CCNCI agus Coimisiún um Chomhionannais (TE) Seoladh 21 Márta Mar chuid den seoladh beidh:

Paca gníomhaíochtaí (Tuaisceart/Deisceart) do scoileanna ar éagsúlacht agus chiníóchas

Fís-téip UNHCR do scoileanna

Úr-thionscnamh RTÉ

Dréachtchonradh do pháirtithe pholaitíochta
15/03/01
An t-Údarás Comhionannais Stádas Comhionainn 2000 agus cearta mionlaigh dubha agus eitneacha 21/03/01 1-2pm
CCNCI / An t-Údarás Comhionannais Seoladh RAXEN (Líonra Eolais ar Chiníochas) 13/03/01
Pavee Point Ionad an Lucht Taistil Seoladh na Tuairisce "Éist"   Le cinntiú
Pavee Point Ionad an Lucht Taistil Comórtas sacar idir clubanna óige áirithe (ón bpobal taistil agus suite agus grúpaí eitneacha eile) 22/03/01
Grúpa Forbartha an Lucht Taistil, Cluain Dolcáin Dhá chlár raidió ag plé leithcheal i gcoinne an Lucht Taistil agus cúrsaí iostais  
Gluaiseacht an Lucht Taistil (TE) Seoladh ábhar traenála frith-chiníochais 21/03/01
An Garda Síochána Seoladh an Aonaid agus físthéip traenála 20/03/01
Aontas Mac Léinn Éireann Seachtain i gcoinne Ciníochais sna coláistí tríú leibhéil 12/03 – 16/03
Lárionad Ioslamach Éireann Lá Oscailte   24/03 Meánlae – 6pm
Access Ireland, Tionscnamh na dTeifeach Lá Oscailte do bhan-theifigh atá ag cur fúthu go háitiúl 22/03
KADE (Kerry Action for Development Education) Taispeántas Póstaeir frith-chiníócha i leabharlainn roghnaithe i gCiarraí 19/03/01 to 06/04/01
Institiúd Thiobrad Árainn Imeacht lae ag ceiliúradh éagsúlacht chultúrtha 07/03/01


Page 1 | Page 2 | Page 3


Top of the Page


Main Page | About Us | News | Travellers | Refugees
Government | Links | Site Map | e-mail us